Učence, ki ste bili odsotni na podelitvi spričeval, in starše obveščamo, da boste v skladu s 14. členom Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole spričevala in druga dokazila lahko prevzeli

– 24., 29. in 30. junija ter

– 17., 18., 19. in 20. avgusta 2015.

Spričevala boste lahko prevzeli v tajništvu šole ob navedenih dneh med 7. in 15. uro.

Ravnateljica: Pia de Paulis Debevec

Dostopnost