Regijsko stičišče nevladnih organizacij BOREO v sodelovanju s Centrom za inovativnost in razvoj, RRA Zeleni kras, d.o.o. pripravlja strategijo za spodbujanje aktivnosti mladih v Primorsko-notranjski regiji. Rezultati raziskave bodo temelj za razvoj konkretnih ukrepov ter podpornih aktivnosti za mlade v naših krajih.

Anketa je dostopna preko spleta na naslovu: http://www.1ka.si/a/99763 in jo izvajamo v vseh šolah v regiji, odprta pa bo do 15. septembra 2016. Anketa je anonimna, iz nje se ne da razbrati, kdo je odgovarjal na katera vprašanja in kakšne odgovore je podal.

Anketa je namenjena učencem, ker je njihovo mnenje tisto, ki res šteje. Zanjo bodo učenci porabili največ 10 minut, a tudi te so dragocene, zato se vam vsem skupaj že vnaprej zahvaljujemo za vaš čas in trud.

Sodelavci Regijskega stičišča BOREO in
Centra za inovativnost in razvoj, RRA Zeleni kras, d.o.o.

Dostopnost