Po letošnjem koledarju bo vpogled v elektronsko ovrednotene preizkuse in izpise dosežkov učencev na NPZ mogoč:

– od 29. maja do 1. junija za 9. razred in

od 5. do 8. junija za 6. razred.

Do navedenega gradiva boste starši in učenci lahko dostopali na spletni strani http://npz.ric.si z uporabo šifre (http://npz.ric.si   in   šifra), ki jo je učenec prejel prvi dan preverjanja (na kartončku).

Svetujemo, da si učenci in starši na prvi dan vpogleda sami natančno pregledate ovrednotene preizkuse in dosežke. Staršem, ki nimate možnosti dostopa do interneta, lahko v teh dneh omogočimo vpogled v računalniški učilnici (pritličje, prostor št. 60)  ob poprejšnji najavi.

Pri dostopu do nalog vam bo pomagala računalnikarka, ga. Bojana Česnik.

Vpogled za učence na šoli bo organiziran (30. 5. za devetošolce in 6. 6. za šestošolce)  ob navzočnosti učiteljev predmetov, ki so se preverjali.  Učenec mora imeti s seboj svojo šifro NPZ in svojo EMŠO.

V primeru ugotovljenih napak pri vrednotenju bo šola posredovala poizvedbo na  izpitni center v rokih, ki so določeni po rokovniku NPZ.

Dostopnost