NPZ 9. razred

Nacionalno preverjanje ob koncu tretjega obdobja je obvezno za vse učence, ne vpliva pa na oceno iz posameznih predmetov in na zaključevanje osnovne šole.

Dosežki so dodatna informacija o znanju učencev. Učenci prejmejo potrdilo o opravljenem NPZ (v obliki točk in procentov).

NPZ je iz matematike, slovenščine in tretjega   predmeta, ki bo letos fizika.

Roki: 7. 5., 9. 5. in 13. 5. 2019

Za učence v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom je nacionalno    preverjanje znanja prostovoljno. Letošnji tretji predmet v teh oddelkih je družboslovje.