Arhiv Kategorije: Šole v naravi in tabori

Šole v naravi in tabori

V okviru razširjenega in nadstandardnega programa se učencem nudi različne oblike pouka v naravi. Programi so zanimivi, kakovostno pripravljeni in strokovno izpeljani z usposobljenim kadrom. S tem je učencem omogočena možnost socializacije, razvijanja samostojnosti, odgovornosti, družabnosti in prijateljstva. Razredniki pa imajo možnost spoznati učence v drugačnih situacijah, kot je šolska.
Nekatere programe izvaja šola samostojno, nekateri pa potekajo v Centrih za šolske in obšolske dejavnosti (CŠOD). Z vsebino, organizacijo in stroški bodo starši seznanjeni na roditeljskih sestankih.

 

RAZRED VSEBINA PREDVIDEN ČAS
1. šp. program Zimovanje Ribnica na Pohorju 8. 1. – 12. 1. 2018
1. nešp. program Naravoslovni tabor CŠOD Jurček 14. 5. – 16. 5. 2018
1. h Naravoslovni tabor CŠOD Jurček 16. 5. – 18. 5. 2018
2. r. Šola plavanja Čatež 21. 5. – 25. 5. 2018
3. šp. program Šola smučanja Cerkno 25. 1. – 29. 1. 2018
3. nešp. program Tematski teden v CŠOD Čebelica 5. 3. – 9. 3. 2018
3. h, NIS 2 Tematski teden v CŠOD Čebelica 12. 3. – 16. 3. 2018
4. a, b, c, Hr., NIS 2 Letna šola v naravi junij 2018
5. r. Planinski tabor Pohorje 13. 9. – 15. 9. 2017
5. šp. program Šola jadranja Izola junij 2018
6. r. Zimska šola v naravi Rogla 11. 12. – 15. 12. 2017
7. šp. program Planinska šola v naravi Zelenica 11. 9. – 15. 9. 2017
7. nešp. program Naravoslovni teden v CŠOD Kavka 26. 2. – 2. 3. 2018
8. šp. program Šola preživetja v naravi Bloke maj/junij 2018
8. nešp. program Naravoslovni teden v CŠOD Radenci 5. 2. – 9. 2. 2018
9. šp. program Prečenje Julijcev Julijske Alpe september 2017
NIS 1, PPVI I Naravoslovni tabor CŠOD Jurček 16. 5. – 18. 5. 2018
NIS 5 Naravoslovni teden v CŠOD Radenci 5. 2. – 9. 2. 2018

Z vsebino, organizacijo in stroški posameznih aktivnosti bodo starši seznanjeni na roditeljskih sestankih. Na osnovi pravilnika o financiranju šole v naravi (Ur. l. RS, št. 61/04, 70/08), lahko starši zaprosite za regres pri plačilu letne šole v naravi (4. r., NIS). Postopek za dodelitev sredstev in kriteriji so enaki kot dodelitev sredstev za regresirano prehrano.