Arhiv Kategorije: Šole v naravi in tabori

Šole v naravi in tabori

V okviru razširjenega in nadstandardnega programa se učencem nudi različne oblike pouka v naravi. Programi so zanimivi, kakovostno pripravljeni in strokovno izpeljani z usposobljenim kadrom. S tem je učencem omogočena možnost socializacije, razvijanja samostojnosti, odgovornosti, družabnosti in prijateljstva. Razredniki pa imajo možnost spoznati učence v drugačnih situacijah, kot je šolska.
Nekatere programe izvaja šola samostojno, nekateri pa potekajo v Centrih za šolske in obšolske dejavnosti (CŠOD). Z vsebino, organizacijo in stroški bodo starši seznanjeni na roditeljskih sestankih.

RAZRED VSEBINA PREDVIDEN ČAS
1. šp. program Zimovanje Ribnica na Pohorju 18. – 22. 2. 2019
1. A, B, C, H Naravoslovna šola v naravi v CŠOD Jurček 12. – 14. 12. 2018
2. A, B, C, H Šola plavanja Čatež maj 2019
3. šp. program Šola smučanja Cerkno 24. – 28. 1. 2019
3. A, B, C Naravoslovna šola v naravi v CŠOD Medved 25. – 29. 3. 2019
3. H, NIS 5., 6. r. Naravoslovna šola v naravi v CŠOD Medved 18. 3. – 22. 3. 2019
4. A, B, C, H Letna šola v naravi 17.6. – 21.6.2019
5. r. A, B, C, H Planinski tabor Pohorje 12. – 14. 9. 2018
5. šp. program Šola jadranja Izola junij 2019
6. A, B, C Zimska šola v naravi Rogla 10. – 14. 12. 2018
7. šp. program Planinska šola v naravi Zelenica 17. – 21. 9. 2018
7. A, B, C, NIS 7.-9. r. Tematski teden Ob morju v CŠOD Breženka 22. – 26. 10. 2018
8. šp. program Šola preživetja v naravi Bloke maj/junij 2019
8. A, B, C Športni teden v CŠOD Radenci 8. – 12. 2. 2019
9. šp. program Prečenje Julijskih Alp in Triglav 7. – 11. 9. 2018
PPVI 1. -3. Naravoslovna šola v naravi v CŠOD Kranjska Gora 10. – 14. 6. 2019

Z vsebino, organizacijo in stroški posameznih aktivnosti bodo starši seznanjeni na roditeljskih sestankih. Na osnovi Pravilnika o financiranju šole v naravi (Ur. l. RS, št. 61/04, 70/08), lahko starši zaprosite za regres pri plačilu letne šole v naravi (4. r., NIS), za vse ostale šole v naravi in tabore pa naslovijo vlogo na šolski sklad.