Category Archives: Vizitka

Vizitka

Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna

naslov: Trg padlih borcev 1 a, 6230 Postojna, Slovenija    

telefon: + 386 5 7000 910    

fax: + 386 5 7000 915          

e-pošta: tajnistvo.vilhar@miroslav-vilhar.si

spletna stran: www.miroslav-vilhar.si

Transakcijski račun: 01294-6030675691
Matična številka: 5496837
Identifikacijska številka za DDV: 92694969 – šola ni davčni zavezanec

Podružnici:
Podružnična šola Hruševje
Podružnična šola s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom in posebnim programom

RAVNATELJ: Gvido CIGALE, telefon: + 386 5 7000 911

e-pošta: 

POMOČNICI RAVNATELJICE:  telefon: + 386 5 7000 912

TAJNIŠTVO: Edita ČEPIRLO, telefon: + 386 5 7000 910

RAČUNOVODSTVO: Karmen TURK, Milena FRANK, ANA MARIJA TOMŠIČ:

telefon: + 386 5 7000 913

SVETOVALNA SLUŽBA:      

psihologinja: Barbara ORAŽEM GRM, telefon: + 386 5 7000 916

pedagoginja: Nevija KRANJC RITONJA , telefon: + 386 5 7000 916

KUHINJA: Jana ŠANTELJ, Kristina KAPELJ SIRNIK, telefon: + 386 5 7000 918

KNJIŽNICA: Janja KOLAR, Magdalena Svetina Terčon telefon: + 386 5 7000 921