Šola uresničuje zastavljene cilje tudi z aktivnim vključevanjem učencev v interesne in druge dejavnosti šole. Namenjene so vsem učenem šole. V okviru interesnih dejavnosti učenci razvijajo svoje sposobnosti, zadovoljujejo interese ter želje. Predvsem pa na organiziran način koristno preživljajo del svojega prostega časa. Dejavnosti vodijo učitelji in zunanji sodelavci.

INTERESNA DEJAVNOST   MENTOR   RAZRED/ SKUPINA  DAN IN URA
Ustvarjalne delavnice Suzana KREČIČ prva skupina sreda, 5. šolska ura
druga skupina petek, 5. šolska ura
Športni krožek Dušan BAJEC 1. – 3. razred četrtek, 5. šolska ura
4. – 5. razred četrtek, 6. šolska ura
Otroški pevski zbor Alenka POLH 1. – 5. razred sreda, 6. šolska ura
Prometni krožek Nadja PETROVČIČ 4. razed petek, 5. šolska ura / na 14 dni
Prometni krožek Tina MRŠE SKVARČA –  teorija 5. razred strnjeno po dogovoru
Dušan BAJEC – praktična vožnja
Planinski krožek Veronika BIŠČAK 1. – 3. razred sreda, 7.30 – 8.15  A teden
4. – 5. razred sreda, 7.30 – 8.15  B teden
Cicibanove urice Erika GRŽELJ predšolski enkrat mesečno / objavljeno na šoli
Projekt PESCA Erika GRŽELJ skupina OPB v času podaljšanega bivanja
Atletika Andraž PAHOR (Atletski klub) 1. – 5. razred petek, 13.30 – 14.40
Košarka Igor ROJKO (Košarkaški klub) 1. – 5. razred ponedeljek, 13.30 – 15.00
sreda, 13.30 – 15.00
Čebelarski krožek Nadja PETROVČIČ torek, 6. šolska ura  B teden

Dostopnost