Interesne dejavnosti

Šola uresničuje zastavljene cilje tudi z aktivnim vključevanjem učencev v interesne in druge dejavnosti šole. Namenjene so vsem učenem šole. V okviru interesnih dejavnosti učenci razvijajo svoje sposobnosti, zadovoljujejo interese ter želje. Predvsem pa na organiziran...
Dostopnost