Podružnično šolo v šolskem letu 2013/2014 obiskuje 65 učencev v petih oddelkih.
Jutranje varstvo je organizirano v eni skupini od 6.15 do 8.15 ure. Skupino vodijo učiteljice podružnične šole.

RAZRED  RAZREDNIK    ŠTEVILO UČENCEV
1. Suzana KREČIČ/Erika GRŽELJ
2. Veronika BIŠČAK
3. Mateja BUŠEN
4. Nadja PETROVČIČ
OPB Tina MRŠE SKVARČA

 V 3. razredu poučuje LUM učiteljica Marija Udovič Blažek. V 4. in 5. razredu poučuje angleški jezik učiteljica Andreja Ercigoj. V 5. razredu poučuje gospodinjstvo učiteljica Branka Škrlj, glasbeno vzgojo pa učiteljica Alenka Polh. V 4. razredu poučuje LUM učiteljica Magda Cej.

ŠOLSKI ZVONEC

PREDURA 7.30 – 8.15
1. ura 8.20 – 9.05
2. ura 9.10 – 9.55
9.55 – 10.15 ODMOR ZA MALICO 
3. ura 10.15 – 11.00
4. ura 11.05 – 11.50
5. ura 11.55 – 12.40
6. ura  12.45 – 13.30
13.30 – 13.50 ODMOR ZA KOSILO
7. ura  13.50 – 14.35
8. ura  14.40 – 15.25

V podaljšano bivanje se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi šola. Začne se po pouku, ob 11.50 in traja do 16.00. Vsebine podaljšanega bivanja so:
– sprostitvene dejavnost (počitek ob poslušanju pravljic, sprostitvene igre na igrišču, v telovadnici …)
– prehrana (kosilo in popoldanska malica)
– samostojno učenje (ponovitev snovi, pisanje domače naloge, učenje, spoznavanje novih metod učenja…)
– ustvarjalno preživljanje časa (glasbene, likovne, športne, literarne,… zaposlitve).
Po pouku je vsak dan organizirano varstvo vozačev. Učenci z dežurno učiteljico počakajo na odhod avtobusa v šoli, od koder jih učiteljica pospremi na avtobusno postajo.

Dostopnost