Organizacija dela

Podružnično šolo v šolskem letu 2013/2014 obiskuje 65 učencev v petih oddelkih. Jutranje varstvo je organizirano v eni skupini od 6.15 do 8.15 ure. Skupino vodijo učiteljice podružnične šole. RAZRED  RAZREDNIK    ŠTEVILO UČENCEV 1. Suzana KREČIČ/Erika GRŽELJ 2....
Dostopnost