Učenci skupine »Z gibalnimi igrami do boljše bralne zmožnosti prvošolcev”, so se tokrat spremenili v detektive za črke. Ker je bil lep dan, so se odpravili kar na igrišče.

Tam so našli črke, ki so bile razmetane vse naokrog. Detektivi so smeli pobrati le tisto črko, ki je bila obenem prva črka besede, ki jo je povedala učiteljica. Najboljši detektiv je našel največ črk, zato so morali biti učenci pri iskanju hitri in tudi pozorni. Pri tej dejavnosti so razvijali zaznavno zmožnost prepoznavanja črk ter hitro določanje prvega glasu dani besedi.

Druga dejavnost za zaznavno zmožnost prepoznavanja črk, je potekala v razredu. Učenci so iz plastelina izdelovali črke. Nekateri so iz njih sestavili tudi besede.

Dostopnost